Sản phẩm

Toyota Cross

 • Giá:
 • Cross 1.8HV : 910.000.000 VNĐ
 • Cross 1.8V : 820.000.000 VNĐ
 • Cross 1.8G : 720.000.000 VNĐ
 • ( Trắng Ngọc Trai + 8.000.000 )

Toyota Vios

 • Giá:
 • Vios 1.5G CVT | 581.000.000 VNĐ
 • Vios 1.5E CVT | 531.000.000 VNĐ
 • Vios 1.5E MT | 478.000.000 VNĐ
 • ( Trắng Ngọc Trai + 8.000.000đ )

TOYOTA HILUX

 • Giá:
 • Hilux 2.8L 4x4 AT | 913.000.000 VNĐ
 • Hilux 2.4L 4x2 AT | 674.000.000 VNĐ
 • Hilux 2.4L 4x4 MT | 799.000.000 VNĐ
 • Hilux 2.L4 4x2 MT | 628.000.000 VNĐ
 • ( Trắng Ngọc Trai + 8.000.000 )
TOYOTA INNOVA - toyota thanh hoa

Toyota Innova

 • Giá:
 • Innova 2.0V | 971.000.000 VNĐ
 • Innova 2.0G Venturer | 879.000.000 VNĐ
 • Innova 2.0G | 847.000.000 VNĐ
 • Innova 2.0E | 771.000.000 VNĐ

Toyota Fortuner

 • Giá:
 • Fortuner 2.8 AT (4x4) Diezel | 1.388.000.000 VNĐ
 • Fortuner 2.7 AT (4x4) | 1.230.000.000 VNĐ
 • Fortuner 2.7 AT (4x2) | 1.130.000.000 VNĐ
 • Fortuner 2.4 AT (4x2) Diezel | 1.080.000.000 VNĐ
 • Fortuner 2.4 MT (4x2) Diezel | 995.000.000 VNĐ
 • ( Trắng Ngọc Trai + 8.000.000 )

Hotline:

0944.091.888 - 035.663.4444

Email:

toyota365.tth@gmail.com

Địa chỉ:

253 Trần Phú, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa